Info-centar za mlade Dubrovačko-neretvanske županije projekt je koji udruga Europski dom Dubrovnik provodi u partnerstvu s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Sveučilištem u Dubrovniku uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Info-centar za mlade Dubrovačko-neretvanske županije pokrenut je u svrhu informiranja, savjetovanja i poticanja mladih na sudjelovanje u društvenom i političkom životu njihovih lokalnih zajednica te u svrhu povećanja umrežavanja i suradnje mladih i osoba koje rade s mladima u lokalnoj i područnoj samoupravi, ustanovama i udrugama.

Usluge Info-centra za mlade Dubrovačko-neretvanske županije su:

- informiranje i savjetovanje mladih o pravima, mogućnostima programima i uslugama koje im se nude u njihovim lokalnim zajednicama te na županijskoj, nacionalnoj i europskoj razini;

- osnaživanje predstavnika udruga mladih, ustanova i jedinica lokalne samouprave u svrhu učinkovitog informiranja i zagovaranja prava mladih od lokalne do europske razine;

- poticanje jedinica lokalne samouprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na izradu lokalnih programa za mlade.

Osim mladima, usluge info-centra namijenjene su dakle i osobama koje rade s mladima u ustanovama, lokalnoj i područnoj samoupravi te svim udrugama, bez obzira na vrstu aktivnosti.

QRkYzPBh

slika1 1

Vlasnik stranice

logo edd bez tekstaEUROPSKI
DOM
DUBROVNIKKontakt

Europski dom Dubrovnik

Nikole Tesle 9
HR-20000 Dubrovnik
Telefon: + 385 20 488 621
                + 385 98 345 140
E-pošta: info[at]edd.hr

upitnik dnz web 2